Vol 2, No 2 (2015)

Table of Contents

Articles

Mohammad Athiq, Abhishek B, Saranya D, Prashanth Kumar HP, Rohit K C
1-3
N.A. Perumal
4-13
Anath Bandhu Mondal, Nilamal Chkrabarty, Sajal Samanat, Prasanta Jana, Sanath Takhur
14-19
K. Nishteswar, Sushama Bhuvad
20-28
Nishant Shukla
29-33