Vol 3, No 2 (2016)

Table of Contents

Articles

Shweta Dewan, Prashant Rathi, Baldev Kumar
1-8
Dharmendra Mishra, Sunil Kumar, Shalinee Kumari Mishra
9-18
Dharmendra Mishra, Sunil Kumar, Shalinee Kumari Mishra
19-30
Anath Bandhu Mondal, Kiran Shankar Chatterjee, Nilkamal Mallik, Dipak Mondal, Sajal Samanta, Sanath Takhur
31-39
Subhajit Ghosh, P. N. Murthy, Hanumanthachar Joshi, Jayanthi C.
40-53